El passat divendres 17 de desembre, l’assemblea extraordinària convocada per la junta rectora, va acordar per unanimitat, crear una nova secció ecològica a la Cooperativa.

Aquesta secció aglutinarà tots els socis i sòcies que estan donats d’alta al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE), òrgan encarregat de la certificació dels productes agroalimentaris ecològics al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Amb aquesta primera passa volem ser punta de llança per a una agricultura més respectuosa amb el medi ambient de la nostra comarca.

A part es va aprovar instal·lar una nova tafona destinada a fer oli ecològic, així aquesta, se sumaria a les dues ja existents.