Bones, informar-vos que des del mes de desembre la Cooperativa està adherida al programa Indústria Local Sostenible (ILS), el qual suposa un compromís en la reducció de la petjada de carboni, és per això que vos animam a tots a contribuir-hi, en la mesura que sigui possible, mitjançant l’aplicació de bones pràctiques ambientals en les vostres explotacions.