PLA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LES ILLES BALEARS 2014-2020

LÍNIA: AJUDES DE MÍNIMIS PER A PROJECTES PILOT I SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE NOUS PRODUCTES, PROCESSOS I TECNOLOGIES PROJECTE: Millora i innovació del sector citrícola de la Vall de Sóller COPPI 2016_1 015, COPPI 2016_1 016, COPPI 2016_1 017
EXECUCIÓ I RESULTATS: Les entitats Cooperativa de Sóller, Asanideso i Fet a Soller SL ha executat durant els anys 2017-2021 el projecte “Millora i innovació del sector citrícola de la Vall de Sóller”.

Han realitzat les següents actuacions:

  • Assaig amb diferents tipus de portaempelt per Canoneta (executada per Fet a Sóller, SL)
  • Ressembres d’horts (executades per la Cooperativa)
  • Obtenció de planta certificada de la varietat Canoneta (executada per la Cooperativa)
  • Estudi de caracterització de la qualitat de la taronja de la Vall de Sóller (UIB) (encomanat per Fet a Sóller, SL i Cooperativa)
  • Innovació en el procés d’elaboració de confitures, mitjançant la bolla de concentració. (executada per Asanideso)
  • Assaig sobre l’aprofitament de subproductes de cítrics en l’elaboració de sorbet de taronja. (executat per Sa Fàbrica de Gelats, SL)

Els resultats obtinguts són: S’ha obtingut la planta certificada de la varietat Canoneta, s’han realitzat ressembres durant els 3 anys del projecte (l’últim any amb Canoneta) —això ha suposat el rejoveniment de nombroses plantacions—, actualment la confitura que s’està elaborant és amb el nou mètode de cocció mitjançant la bolla de concentració (s’ha demostrat que el producte obtingut presenta millores substancials respecte al mètode de cocció tradicional; major estabilitat, major contingut en fibra i vitamina C i millor qualitat organolèptica. Finalment, els estudis i assajos realitzats ens han permès obtenir resultats concloents, els quals ens seran valuosos i útils per a properes actuacions.


IMPORT D’AJUDA PÚBLICA REBUDA PER AQUEST PROJECTE: 29.629,39 €